Wystawcy

ŚOT

Śląska Organizacja Turystyczna to jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych (ROT) w Polsce. Rozpoczęła swoją działalność w marcu 2005 roku. Organizacja działa jako stowarzyszenie zrzeszając w swoich szeregach członków organizacji. Członkami stowarzyszenia są zarówno jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) jak i przedstawiciele branży turystycznej  i innych organizacji turystycznych.

Głównym celem Śląskiej Organizacji Turystycznej jest kreowanie atrakcyjnego wizerunku województwa śląskiego w kraju i zagranicą, sprzyjającego zwiększeniu liczby turystów odwiedzających region. Zadaniem Śląskiej Organizacji Turystycznej – jak już wspomniano – jest szeroko pojęta promocja Województwa Śląskiego w kraju i za granicą, jako regionu charakteryzującego się bardzo zróżnicowanym krajobrazem przyrodniczym oraz bogactwem wspaniałych pomników historii i kultury śląskiej.

Serdecznie zapraszamy!

                     

Śląska Organizacja Turystyczna

www.silesia-sot.pl