Wystawcy

Powiat Puławski

Powiat Puławski zajmuje zachodnią część woj. lubelskiego, jest wspólnotą terytorialną i samorządową 11 gmin o łącznej powierzchni 930 km2, liczącą 115 tys. mieszkańców. Interesujące warunki geo-przyrodnicze, w tym obecność dwóch dużych rzek – Wisły i Wieprza, rozległe pola i łąki, intensywne nasycenie wąwozami lessowymi, bogactwo lasów oraz różnorodnych gatunków flory i fauny stanowią kapitał dla rozwoju rolnictwa i turystyki. Najbardziej znane miejscowości to: nadwiślańskie Puławy, Kazimierz Dolny i Janowiec, a także uzdrowisko Nałęczów, jednak wciąż przybywa nowych atrakcji, wydarzeń, produktów tradycyjnych oraz usług. Oznakowane i przygotowane trasy piesze i rowerowe, jazda konna, spływy kajakowe i stoki narciarskie, w otoczeniu bogatej oferty hotelowo-gastronomicznej, spełniają kryteria wysokiej jakości produktów turystycznych, dopełniając doskonałych warunków życia, wypoczynku i rekreacji.

DSC_0080

DSC_0056

DSC_0046

DSC_0900

W innym ujęciu Powiat Puławski to nowoczesny samorząd, sprawnie zarządzający środkami publicznymi i mieniem komunalnym oraz skutecznie pozyskujący środki zewnętrzne. Bezrobocie w powiecie ma stosunkowo niski poziom (ok. 10%), a młodzi specjaliści, wykształceni w znakomitych szkołach zawodowych, stanowią poszukiwaną kadrę dla przemysłu i usług. Dodatkowym impulsem i wzmocnieniem rozwoju obszarów wiejskich okazał się Fundusz Szwajcarski, z którego od 2011 r. zainwestowano w powiecie puławskim ponad 11 mln zł na przekształcenie gospodarczej struktury wsi i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez wspieranie oryginalnych inicjatyw mieszkańców, infrastruktury agroturystyki i obsługi ruchu turystycznego.

Konsekwentnie rozwijane są instrumenty wsparcia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji życiowej, prowadzące do integracji, wyrównywania szans oraz włączania do życia społecznego i zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem. W powiecie panuje dobry klimat społeczny – lokalne środowiska są przedsiębiorcze, bardzo aktywne w sferze obywatelskiej oraz w działaniach społecznych, kulturalnych i artystycznych; dbając o zachowanie unikatowego dorobku, rozwijają tożsamość i poczucie wspólnoty. Ważnym ogniwem życia w środowiskach wiejskich są prężnie działające jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Wyrazem szerokiej perspektywy w zarządzaniu powiatem, chęci wymiany doświadczeń, dzielenia się dorobkiem społecznym i kulturowym, jest nawiązanie przez samorząd powiatowy w 2013 r. partnerstwa z mołdawskim rejonem Criuleni, który znajduje się na początku drogi do demokratyzacji życia i wolnej gospodarki.

W Puławach – stolicy powiatu – swoje siedziby ma pięć instytutów naukowo-badawczych realizujących ważne dla kraju zadania z zakresu rolnictwa, weterynarii i zwalczania bioterroryzmu. „Zielonego” wymiaru powiatu nie zakłóca obecność przemysłu – Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. to nowoczesna firma zaangażowana społecznie i promująca ziemię region na całym świecie.

Zapraszamy na ziemię puławską, gdzie urbanizacja i dynamiczny rozwój pozostają w harmonii z bogactwem natury.

Starostwo Powiatowe w Puławach
24-100 Puławy
Al. Królewska 19

tel. 81 886 11 00
starostwo@pulawy.powiat.pl

www.pulawy.powiat.pl

DSC_0285