Wystawcy

Nysko – Jesenickie górskie pojezierze / jest regionem szczególnym

Pogranicze nysko – jesenickie jest regionem szczególnym. Kiedyś bowiem tworzyło księstwo nyskie będące biskupim księstwem feudalnym, pozostającym we władaniu biskupów wrocławskich. W skutek różnych zawirowań historycznych powstały dwa odrębne państwa  – Rzeczpospolita Polska i Republika Czeska. Dziś, w XXI wieku region ten znów może stać się jednym. A to za sprawą Unii Europejskiej, która nie tylko znosi granice państw lecz przede wszystkim pozwala na tworzenie wspólnych projektów wspierając je finansowo. Dzięki temu  dziś znów możemy poczuć się tak, jakby granice między polskim powiatem nyskim a czeskim regionem jesenickim nie istniały i korzystać z ich bogactwa atrakcji turystycznych.

5 fot. Ryszard Czajkowski

Niekwestionowanym atutem pogranicza nysko – jesenickiego są, pełniące również funkcje turystyczno -rekreacyjne, jeziora retencyjne: Nyskie, Otmuchowskie i Paczkowskie (złożone z dwóch zbiorników – Kozielno i Topola). Dwa pierwsze wyposażone są w infrastrukturę turystyczną niezbędną do uprawiania sportów wodnych. Piaszczyste i trawiaste plaże (Nyska Riwiera),  przystanie żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu  turystycznego oraz baza noclegowo – gastronomiczna tworzą dobre warunki do aktywnego wypoczynku. Rejon jezior ze względu na swe malownicze położenie uznany został Otmuchowsko-Nyskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Centrum handlowo-usługowym dla tego obszaru jest miasto Nysa – stolica Powiatu Nyskiego, zwana też „Śląskim Rzymem” ze względu na bogactwo zabytków architektury, szczególnie sakralnej. Na ziemi nyskiej w porównaniu z innymi powiatami Opolszczyzny znajduje się największa liczba  kościołów wpisanych do rejestru zabytków. Ważnym elementem architektonicznym stanowiącym atrakcję turystyczną są fortyfikacje pruskie, które krok po kroku przywracane są do dawnej świetności i udostępniane turystom. Kolejnymi atrakcjami oferowanymi turystom są dwa obiekty muzealne – Pałac biskupi, w którym znajduje się muzeum oraz gotycka dzwonnica przy Kościele św. Jakuba i św. Agnieszki, zwana „Skarbcem św. Jakuba”, w którym zgromadzone są wykonane ze złota i srebra naczynia i przybory liturgiczne.  Ciekawą propozycją dla turystów jest miejski szlak historyczny „Śladami błogosławionej Marii Merkert” oraz „Szlak Josepha von Eichendorffa”.

6 fot. Ryszard Czajkowski

Na uwagę turystów zasługuje również zabytkowe centrum Otmuchowa oraz górujący nad nim średniowieczny, później przebudowywany, zamek biskupi będący teraz bazą noclegowo -gastronomiczną. Natomiast zabytkowe centrum  Paczkowa  okalają prawie w całości zachowane średniowieczne obwarowania miejskie z 19 basztami. Ten dobrze zachowany kompleks obronny sprawił, że Paczków zwany jest „polskim Carcassonne”. W Paczkowie znajduje się unikatowe Muzeum Gazownictwa oraz Dom Kata z Centrum Informacji Turystycznej.

Innym ważnym i jednocześnie niezwykłym pod względem walorów krajobrazowych oraz unikatowej fauny i flory obszarem turystycznym jest obszar górski –  Góry Opawskie, gdzie w 1988 r. powstał Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” i trzy rezerwaty przyrody oraz Jeseniki z najwyższym szczytem Pradziadem (1491 m n.p.m.). Na terenie Gór Opawskich i Jeseników można aktywnie wypocząć, uprawiając turystykę pieszą na oznakowanych szlakach i ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych, a także turystykę rowerową na oznakowanych trasach dla rowerów turystycznych i górskich. Na uwagę zasługują relikty kopalnictwa złota, które zwiedzać można podążając oznakowanym „szlakiem złotych górników”(Góry Opawskie) czy zwiedzając skansen górnictwa złota Zlatorudne mlyny (okolice Zlatych Hor). Od lipca 2014 r. Góry Opawskie wzbogacą się o kolejną atrakcję – Interaktywny Park Edukacji i Rozrywki Rosenau Zaginione Miasto, a w nim m.in. ogród wody (interaktywny park dla dzieci), park żywiołów, tajemnicze sztolnie, balon na uwięzi, mini golf, korty tenisowe, koło młyńskie, polski Stonehenge i wiele innych atrakcji.

SONY DSC

Nysko – jesenickie górskie pojezierze to także bogate tradycje uzdrowiskowe. Tradycje uzdrowiskowe w Głuchołazach sięgają  II połowy XIX wieku. Głuchołazy (niem. Bad Ziegenhals) były wówczas jednym z czterech uzdrowisk na Śląsku Opolskim. Głuchołaskie przetrwało najdłużej, do 1945 roku. O ówczesnej świetności tego miejsca świadczą pozostałe do dziś liczne domy uzdrowiskowe, odnowiony  park zdrojowy oraz muszla koncertowa. Bogactwem Głuchołaz były i są nadal korzystne,  kształtowane przez Góry Opawskie warunki krajobrazowe i klimatyczne, które pozwoliły na utworzenie tutaj niegdyś „uzdrowiska klimatycznego”. Region jesenicki natomiast poszczycić się może bogactwem mniejszych i większych miejscowości uzdrowiskowych, które warte są odwiedzania. Należą do nich m.in. uzdrowisko w Jeseniku, założone w połowie XIX w. przez miejscowego lekarza Vincenza Priessnitza, Lipová Lázně, Velke Losiny, które oferuje termalne baseny z wodą siarczanową. Wody mineralne do picia oraz wspaniałą XVIII i XIX-wieczną architekturę uzdrowiskową oferuje miejscowość Karlova Studánka.

2 fot. J.Bołdak

Infrastrukturą turystyczną wspólną dla całego Powiatu Nyskiego jest także ok. 390 km oznakowanych tras rowerowych, które przebiegając przez teren całego powiatu nyskiego oraz łącząc się z trasami rowerowymi po stronie czeskiej, tworzą sieć tras rowerowych pogranicza nysko-jesenickiego i umożliwiają poznanie ciekawych zakątków regionu. Najnowszą oznakowaną trasą rowerową jest „Szlak Czarownic” biegnący na terenie powiatu od granicy (Zlate Hory) przez Głuchołazy, Nysę, Otmuchów do Paczkowa. Czeski odcinek liczy 138 kilometrów i przebiega m.in. przez Jesenik, Červenohorské sedlo i Šumperk,

Interesującą propozycją dla turystów jest oznakowany „Samochodowy szlak turystyczny Powiatu Nyskiego” przebiegający od Głuchołaz przez Nysę i Otmuchów do Paczkowa i dalej przez Javornik, Žulovą i Jesenik umożliwiający zmotoryzowanym turystom poznanie najciekawszych miejsc pogranicza.

Przez teren powiatu przebiegają również międzynarodowe szlaki kulturowo – historyczne tj.: Nyska Droga św. Jakuba, opolski Szlak Cysterski, Szlak Romański oraz regionalne szlaki turystyczne: Szlak Martyrologii Jeńców Wojennych i Szlak Kopernikowski.

Na górskim pojezierzu nie może także zabraknąć szlaków kajakowych, które występują  na Nysie Kłodzkiej,  Białej Głuchołaskiej, czeskiej Moravie, Opavie czy Brannej.

4 fot. Ryszard Czajkowski

Nieodłącznym elementem górskiego pojezierza są organizowane tu imprezy cykliczne, a wśród nich Dni Twierdzy Nysa, otmuchowskie Lato Kwiatów, turniej żniwowania, Jarmark Jakubowy, „Złote Dni” w Zlatych Horach, festiwal piosenki turystycznej KROPKA, polsko – czeskie rajdy kolarskie, regaty i wiele innych, podczas których każdy znajdzie dla siebie coś interesującego.