Wystawcy

Orlické Záhoří / Góry Orlickie

Osadnictwo w miejscowości Orlické Záhoří, którego nazwa jest używana od roku 1951, jest związane z wytwarzaniem szkła i drwalstwem w Górach Orlickich w latach 1590 – 1600. Wcześniej wieś była samodzielna, następnie dostała się pod władanie trzech dworów: Opočniego, do którego należał Trčkov, Solnickégo, do którego należała wieś Bedřichovka oraz Jadrná i Zelenka Rychnovská z gminami Kunštát i Černá Voda.

Najważniejszym zabytkiem jest zachowany w miejscowej kostnicy nagrobek szklarza Johanna II Friedricha z Hausdorf, urodzonego, w zależności od dostępnych źródeł, w latach 1567 – 1573, który dożył wieku 68 lat. W 1614 roku został mu przyznany najstarszy i bezpośredni przywilej dla mistrza szklarstwa w okręgu Gór Orlickich. Na prawym brzegu rzeki Dzika Orlica wybudował hutę szkła, która stała się później podstawą wsi Friedrichswald, od 1928 roku nazywanej Bedřichovka.