O targach

Nagrodzeni na 18 Międzynarodowych Targach Turystyki w Opolu

Nagrody główne

• Za najładniejsze stoisko dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
• Za najlepszą promocję na targach dla Opolskiej Wioski Smaków i Tradycji
• Za najlepsze materiały promocyjne „Lubuskie po drodze” i różnorodne formy promocji podczas targów dla Województwa Lubuskiego 

 

Wyróżnienia

• Dla Ziemi Pszczyńskiej za umiejętne wykorzystanie potencjału przyrodniczego i historycznego w promocji regionu
• Dla Czarna Góra Resort za spójną ofertę wypoczynku w lecie i zimie w „strefie czystego powietrza”
• Dla Gminy Goleniów za ofertę tematycznych szlaków turystycznych
• Dla Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju za działania w zakresie profilaktyki zdrowia podczas targów
• Dla Centrum Rozwoju Stosunków Ormiańsko – Polskich i Armienian Spirits za połączenie oferty turystycznej i kulinarnej kraju