Wystawcy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „QWSI”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” leży w województwie dolnośląskim. Swoim obszarem obejmuje 7 gmin powiatu ząbkowickiego: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.
Działalność Stowarzyszenia jest nastawiona na rozwój oferty turystycznej obszaru, aktywizowanie grup defaworyzowanych, podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz aktywizację i integrację społeczności lokalnej.
Na  stoisku dostaną Państwo materiały, które zachęcą do odwiedzenia Ziemi Ząbkowickiej. Zapraszamy Państwa do spróbowania na naszym stoisku ekologicznych przetworów serwowanych przez Gospodarstwo Ekologiczne Wagnerówka.