Wystawcy

Bruntal

INFORMACJE O MIEŚCIE: Bruntál leży między górami i wodą – między Jesionkami, najwyższymi górami Moraw i Śląska, a jednym z największych czeskich zbiorników wodnych – zaporą Slezská Harta. Ilość mieszkańców: 17 869 Powierzchnia: 29,33 km2 Główny przemysł: Dominującą gałęzią gospodarki jest tu przemysł ciężki, zwłaszcza hutnictwo stali. Najbliższy port lotniczy: port lotniczy Ostrava (65 km).

HISTORIA MIASTA: Miasto powstało na przełomie XII i XIII wieku w wyniku kolonizacji górskich terenów Jesioników. Głównym źródłem jego prosperity, aż do XVII wieku, było wydobycie metali kolorowych – do dziś w herbie miasta znajduje się postać górnika. Od XVII historia Bruntála była związana z zakonem krzyżackim, który otrzymał od cesarza Ferdynanda II skonfiskowane protestantom dobra i ziemię. Zakon stracił swój majątek podczas nacjonalizacji po 1945, ale od kilku lat ponownie prowadzi w mieście działalność religijną. W czasie I wojny światowej w Bruntálu (wówczas Freundenthal) stacjonowały oddziały zapasowe „sądeckiego” 20. pułku piechoty armii austriackiej (Infanterieregiment Heinrich Prinz von Preussen Nr. 20) złożony w ponad 80% z Polaków – górali sądeckich.

WARTO ZOBACZYĆ: Zabytki: –  Bruntálski Pałac (Zamek Bruntal) – XIII-wieczny kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie) – kościół i klasztor pijarów (Komplex kostela Panny Marie Utěšitelky a kláštera piaristů) – kaplica cmentarna św. Michała (Hřbitovní kaple sv. Michala).