Wystawcy

Centrum Rozwoju Stosunków Ormiańsko-Polskich

Rozwijamy stosunki polsko-ormiańskie w zakresie kultury, edukacji oraz wszechstronnej współpracy.

Arm-Pol

Tel. w Polsce 0048 602 854 418

        w Armenii 0037 499 617 707

REALIZUJEMY INDYWIDUALNE WYCIECZKI GEOLOGICZNE, TEMATYCZNE I PIELGRZYMKI